กำหนดการ
กำหนดการโครงการ Work Shop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ”
รายละเอียด วัน เดือน ปี
ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2560
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการพร้อมชี้แจงโจทย์ 4 พื้นที่ 10 กันยายน – 15 ตุลาคม 2560
กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม 30 พฤศจิกายน 2560
ส่งผลงาน Clip VDO 15 ธันวาคม 2560
โหวด Clip VDO 16 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561
กิจกรรม Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 12-14 มกราคม 2561
นำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกแผนระดับภูมิภาค
ประกวดทีมกองเชียร์ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 6 ทีม 3 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอแผนงาน เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานวันโคนมแห่งชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2561
รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรม Roadshow 4 พื้นที่ ( เวลา 12.30 – 16.00 น. )
วัน เดือน ปี รายละเอียด สถานที่
13 กันยายน 2560 กรุงเทพฯ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ห้องประชุม306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
19 กันยายน 2560 ภาคเหนือ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ
29 กันยายน 2560 ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ห้อง FMS 3409 คณะวิทยาการจัดการ
3 ตุลาคม 2560 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ห้องประชุมพีรสิทธิ์คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com