โครงการWorkshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

Clip VDO ทีมเข้ารอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 15 ทีม (จัดเรียงตามลำดับอักษรไม่ได้จัดเรียงตามลำดับคะแนนที่ได้)

รายละเอียด Link VDO
1.ทีม 4 Girls มหาวิทยาลัยมหาสารคาม View
2.ทีม Brand Studio มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี View
3.ทีม CHAPTER ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View
4.ทีม Four Angies มหาวิทยาลัยขอนแก่น View
5.ทีม Gravity มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา View
6.ทีม KARAWA Production มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี View
7.ทีม Omega 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน View
8.ทีม Red Go โคแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ View
9.ทีม Space Bound มหาวิทยาลัยกรุงเทพ View
10.ทีม The Power of SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ View
11.ทีม WAVELET มหาวิทยาลัยขอนแก่น View
12.ทีม พราวเด้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ View
13.ทีม มอแดงแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ View
14.ทีม รัดโย ! Gangster มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน View
15.ทีม อ้าปากก็เห็นลิ้นจี่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี View