โครงการWorkshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง ”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 50 ทีม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทั้ง 50 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการWorkshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4 “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทางโครงการฯขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow พร้อมส่งแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมแผนงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ 655 ทีม

ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 50 ทีม (รายชื่อทีมที่ปรากฎไม่ได้จัดเรียงตามลำดับคะแนนที่ได้)
ลำดับ ชื่อทีม ชื่อแผน มหาวิทยาลัย
1 2K1A (ทูเควันเอ) Let's wrap มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 4 girls ช่วงเวลาของผม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ACE ไทย-เดนมาร์ค เพื่อนที่เติบโตมาพร้อมกับคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
4 alone ย้อนวัย 30+ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5 Awesome นมไทยเดนมาร์คสู่คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 Brainstorming ฟาร์มรัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราฎร์ธานี
7 Brand Studio การสื่อสารเพื่อสร้าง Viral เพื่อให้เกิด Impact ต่อ Gen X, Y, Z มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
8 CHAPTER ONE นานนม และนมนาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Color White บอกรักยังไงให้ Fin มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
10 CRUEL นมดีไม่พึ่งดวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 Found Co,Four Cow Touch Me touch to trust สัมผัสสู่ความไว้วางใจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12 FOUR Angies Memories of Milk มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 Gravity Milky way มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
14 KAPPA ( กัปปะ) Cow to be yourself มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
15 Karawa Production พ่อครับ ผมไปเรียนพิเศษก่อนนะครับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
16 KU Taurus Friend are more than words มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
17 Marvaew เติมฝันให้เต็มร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
18 Milk Splash #เพราะมันไม่ใช่แค่อะไรก็ได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 Milk Story เด็กวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
20 Milky Way อยากสูงขึ้นอีกนิด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 More Get Think The Memories of Thai( Denmark ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
22 Omega 3 คุณเห็นรอยยิ้มคนรอบข้างหรือยัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
23 Onenight Milkracle Why Change มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
24 Red Go โคแดง The Road of Red Cow เส้นทางนมไทยสู่ใจผู้บริโภค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25 REDNINE AGENCY Still มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
26 Space Bound All of treat, All of love ทุกสิ่งที่ทำคือทั้งหมดของความรัก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
27 SUCCESS รักไม่แท้ แต่นมแท้ 100% มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 The Horror รักใครให้ดื่มนม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
29 The Power of SWU เพอร์เฟกต์ 100% ไปกับนมไทย-เดนมาร์ค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 The white table Anything Can Forget,But Not Thai-Denmark มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31 Top secret ภารกิจลับ ตอนเอามาให้ได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
32 WAVELET มากกว่าการให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 ครอบครัววัวแดง ปรากฎการณ์ไทย-เดนมาร์ค นมยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34 จี๊ดจ๊าด ก๊าซออกซิเจน ทำมะชาดบ้านเรา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
35 เด็กเลี้ยงวัว 100% (one hundred percent) เติมรักให้เต็มร้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 ไทย เด่น มาก เริ่มที่เฮ้ย จบที่นม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37 ธามแอนด์เฟรนด์ อย่าช้า คว้าชัยชนะ ไปกับ ไทย-เดนมาร์ค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
38 โนตม เต้านมของไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
39 พราวเด้อ ไทย-เดนมาร์ค ใส่ใจ ไม่ใส่ผง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 มอ มอร์ ขอกินนม ไทยเดนมาร์ค ทุกการแบ่งปัน ทุกโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา(วาสุกรี)
41 มอแดงแดง ของแท้ไม่มีวันปลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 แม่วัวพันธุ์โต ในใจมาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43 รัดโย ! Gangster ทำไม UFO ต้องดูดวัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
44 เราดื่มนมโคไทย-เดนมาร์ค นมไทย-เดนมาร์ค นมที่อยู่คู่คนไทยมานาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
45 ลูกวัวสามตัว เหตุเกิดจาก.... นม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46 วัวแดง ฟันน้ำนม Good Things for first love with Thai-Denmark มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
47 สี่สหายผู้กระหายนม (แท้) รักแท้ไม่ผสมนมผง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48 อันดับ 1 แม้เวลาผ่านไป แต่ยังอยู่ในใจเหมือนเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49 อ้าปากก็เห็นลิ้นจี่ A Little Bit มอ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
50 โอม AUM นมกล่องแรกของคนไทย ยืนหนึ่งคู่คุณตลอดมา นมไทย-เดนมารค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ทางโครงการจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 15 ทีม ( ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop (วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ) และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ) ในลำดับต่อไป