โครงการ Workshop ประกวดแผนสื่อสารการตลาด

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
จากข้อมูลแนวโน้มการตลาด SOCIAL MEDIA ปี 2019 ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียได้มีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากในการทำธุรกิจ เช่นกันแนวโน้มการตลาดในปี 2019 จึงมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้น แต่แนวโน้มอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ การรับรู้ทางตรงและใกล้ตัวถึงกลุ่มผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชิวิตประจำวัน ไม่ใช่แต่ในสังคมเมือง จากสถิติ คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และนิยมใช้ Social Media โดยใช้เวลาบนโลกออนไลน์ กว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน
  1. คนไทยโดยเฉลี่ยแล้ว ใช้อินเทอร์เน็ต 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน (นับรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
  2. ใช้เวลาอยู่กับ Social Media 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน (นับรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
  3. ใช้เวลาดู Online Streaming หรือ Video On Demand 3 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน
  4. ใช้เวลาฟังเพลงแบบ Music Streaming 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน
จากสถิติดังกล่าว สรุปได้ว่า เครื่องมือสื่อสาร Social Media มีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวัน และเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ทั้ง Facebook Messenger เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น เพราะการส่งข้อความเพื่อติดต่อสื่อสารจะช่วยให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการที่ธุรกิจทำให้กลุ่มผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์นั้นให้ความสำคัญในบทสนทนาก็จะช่วยให้รู้สึกไว้ใจและเป็นมิตรมากคิด ช่วยส่งผลให้เกิดเป็นการจงรักภักดีกับแบรนด์ต่อไปได้ในอนาคต

Video Content โซเชียลมีเดียได้ให้ความสำคัญกับวิดีโอมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ Live หรือการถ่ายทอดสด ผ่าน Youtube, Facebook, Instagram เป็นต้น ส่วนนี้เป็นการช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้ามากขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้บริโภคในปัจจุบันยังมีการรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่อยู่แพลตฟอร์มของโซเชียล (Social Media Platform) จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นที่มาของโจทย์ การประกวดแผนสื่อสารการตลาด ในรูปแบบ Clip โฆษณา “นมไทย-เดนมาร์ค ขององค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค. ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง“ ในปีนี้ โดยขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา โชว์ไอเดีย สร้างสรรค์ ในรูปแบบClip โฆษณา ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อสื่อสารถึงความแข็งแรงของแบรนด์ นมไทย-เดนมาร์ค ให้การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อตอกย้ำแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค และสร้าง Awareness ทำให้แบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือและอยู่ในใจผู้บริโภค (Most Admired Brand) อย่างยั่งยืน