โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561ณ.ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

Clip VDO โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด

Clip VDO โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ


โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com