ประกาศผลการแข่งขันทีมเชียร์
โครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ประกาศผลการแข่งขันทีมเชียร์
1.รางวัลชนะเลิศระดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

 


โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com